Salgs- og leveringsbestemmelser er gældende såfremt der ikke er aftalt andet skriftligt mellem Rosholm Professional og køber.

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse, og alle priser er excl. moms.
Rosholm Professional´s betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato..
Levering af udstyret skal kunne foregå ad almindelige adgangsveje, såfremt der er etage adskillelse skal der forefindes elevator til transport af udstyret, ellers vil kunden blive faktureret for brug af flyttefirma til transporten op ad evt. trapper.

Ved installation er der forhold som skal være bragt i orden inden besøget, herunder blandt andet vand- og el- installationer. Såfremt dette ikke måtte være tilfældet må kunden påregne en faktura for forgæves kørsel og teknikertime.

Der ydes 12 måneders garanti og reklamationsret

Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer for at være gyldige, fremsættes inden 8 dage fra fakturadato.
Garantien forudsætter at der i garantiperioden kun anvendes originale reservedele fra vores leverandører.
Garantiperioden regnes fra det tidspunkt hvor varen er leveret og faktureret.

Rosholm Professional forbeholder sig ret til at beregne en månedlig rente, efter rentelovens regler, i tilfælde af manglende rettidig betaling. Yderligere tillægges rykkeromkostninger på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Garantien indbefatter reservedele (dog undtaget sliddele såsom: ventiler, lysstofrør, sikringer, lejer, pakninger og lignende). Såfremt der opstår driftsfejl de første 12 måneder som skyldes fejl forsaget af kalk eller kalkaflejringer dækker garantien ikke, og servicebesøget faktureres efter gældende priser/aftaler.

For garantidele udskiftet inden for garantiperioden på 12 måneder, ydes der igen 3 måneders garanti på delen regnet fra udskiftningsdatoen. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af garantiforlængelsen. På reservedele udskiftet udenfor garantien, ydes der 3 måneders garanti. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af garantiforlængelsen.

Rosholm Professional kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes ukorrektbrug af varen, og er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Rosholm Professional´s medarbejdere. Rosholm professional har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre og har I intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledet tab. Evt. returnering af varer skal altid aftales forud og sker altid for købers risiko og regning med mindre andet er aftalt.

Ved leje/leasing eller andre finansierede aftalers udløb tilhører udstyret Rosholm Professional.
Alle tvister mellem køber/kunde og Rosholm Professional afgøres efter dansk ret.

Med mere end 25 års branche erfaring, ved vi at tilfredse og loyale kunder er guld værd.

KVALITET

Med mere end 25 års brancheerfaring er vi helt klar over, at kvalitet kun opnås ved at agere professionelt. Vi har de bedste teknikere, og vi går ikke på kompromis, for kvaliteten skal være i top.

STRØMBESPARENDE MASKINER

Rosholm Teknik tænker på miljøet, og forhandler kun maskiner som er udviklet/produceret med intelligente, strømbesparende foranstaltninger, og dermed er så energivenlige som muligt.

VISION

Vi arbejder for at de danske arbejdspladser får den bedst mulige kaffe i koppen. Det opnår vi ved en kombination af stor viden om maskinerne og teknikken i kombination med de rigtige bønner og den rigtige brygning af dem.